Ammatillinen tukihenkilötoiminta

 

 

 

 

 

Mikä

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on sosiaalihuollon, lastensuojelun ja jälkihuollon perusteella järjestettävä avohuollon määräaikainen tukitoimi, josta päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tarkoitetaan pääsääntöisesti vähintään kouluikäisen lapsen ja hänen perheensä kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista tukityötä.

 

Tukityö sisältää muun muassa

– ohjauksellisista keskustelua

– luovia ja toiminnallisia tapaamisia

– harrastusten tukemista ja yhdessä tekemistä

– tukea neurologisissa ja psykiatrisissa haasteissa

– tukea erilaisille asiointikäynneille

– koulunkäynnin tukemista ja opiskeluun ohjaamista, ammatin ja -työnhaun tukemista

– sosiaalisten taitojen vahvistamista

– arjen hallinnan taitojen opettelua

– päihteettömän ja rikoksettoman elämäntavan tukemista

 

 

 

 

 

 

Sisältö

Ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa tuettava ja ammatillinen tukihenkilö tapaavat tuettavan omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tarjota rakentavia toimintamalleja ja vahvistaa lapsen itsetuntoa. Tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti yhdessä nuoren ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa ja niiden toteutumista seurataan.

YMCA Tampere mahdollistaa puitteet lasten ja nuorten monipuoliseen harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan, jotka voivat parhaimmillaan tukea myös ammatillista tukihenkilötoimintaa. Meillä on mahdollisuus harrastaa partiota, koripalloa, liikuntaa, musiikkia, esportsia ja osallistua lupa harrastaa –toimintaan.

Meiltä löytyy vahva osaaminen neuropsykiatristen haasteiden kanssa toimimisesta sekä autisminkirjon piirteistä. Otamme myös aina yksilön tarpeet huomioon sekä toiminnassa että sen kehittämisessä.

 

 

 

 

 

 

 

Kenelle

Tarjoamme ammatillista tukihenkilötoimintaa kouluikäisistä aina 25-vuotiaisiin saakka (jälkihuollon piiriin kuuluville).

Lapsen tai nuoren tuen tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi neuropsykiatrisia ongelmia, koulunkäyntivaikeuksia tai lapsella voi olla eriasteista psyykkistä oireilua kuten masennusta, ahdistusta tai sosiaalisten tilanteiden pelkoa.

 

 

Ota yhteyttä joko suoraan:
Venla Niemissalo, sosionomi
puh: 050 472 5524,
venla.niemissalo(at)ymca.fi

tai

parastapalvelua.fi-palvelun kautta

Oletko kiinnostunut toimimaan ammatillisena tukihenkilönä?

Järjestämme perehdytyksen ja infotilaisuuden (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) jossa saat lisätietoa toiminnasta.

Ammatillinen tukihenkilö saa korvauksen tuntipalkkaperusteisesti sopimuksen mukaan. Henkilöstölle järjestetään tehtävien hoitoon liittyvä työnohjaus ja täydennyskoulutus.

Ota yhteyttä

Venla Niemissalo, sosionomi
puh: 050 472 5524
venla.niemissalo(at)ymca.fi

Ammatillisena tukihenkilönä toimivan työntekijän koulutusvaatimuksena on

– sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto tai entinen vastaava opistoasteen tutkinto tai humanistisen alan yhteisöpedagogin (AMK) tutkinto. Lisäksi tulee olla vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus (ei tarvitse olla yhtäjaksoinen) lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen työmuodoissa viimeiseltä kahdeksalta (8) vuodelta, ajalta 04/2012–04/2020.

– edellisen sijaan ammatillista tukihenkilötoimintaa tekevällä työntekijällä voi olla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkinto ja yhteensä viisi (5) vuotta kokoaikaista työkokemusta (ei tarvitse olla yhtäjaksoista) lastensuojelutyössä tai lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujen työmuodoissa viimeiseltä kahdeksalta (8) vuodelta, ajalta 04/2012 – 04/2020.

(Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 608/2005 sekä 1.3.2016 voimaan astuva Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015)