Liikkumaan digin kanssa

Hankkeen tavoitteena on edistää vähän liikkuvien ja liikuntaharrastusten ulkopuolella olevien nuorten osallisuutta sekä lisätä positiivisia liikuntakokemuksia nuorten keskuudessa digitaalisia alustoja hyödyntäen. Tavoitteena on lisätä nuorten kokemuksia yhdenvertaisuudesta mahdollistamalla heille turvallinen ympäristö toimia ammattitaitoisessa ohjauksessa. 

Hankkeen aikana käytetään välineitä, jotka mahdollistavat hankkeen toteutuksen. Näitä ovat muun muassa VR-kalusteet, Nintendo switch ja Ring fit -liikuntalaitteet.  

Hanke on suunnattu 15–29-vuotiaille ja sen tavoitteita on: 

   – lisätä kohderyhmän osallisuuden kokemuksia järjestämällä liikuntaa osana digitaalisia harrastuksia– vahvistaa nuorten omaa käsitystä liikkujina ja sen vaikutuksia hyvinvointiin– tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuksia kokeilla digitaalisen liikkumisen mahdollisuuksia– koota kohderyhmälle liikkumisen paketti digitaalisesta ympäristöstä– kehittää alueellista toimintaa yhdessä siellä toimivien tahojen kanssa digitaalisen nuorisotyön menetelmien hyödyntämiseksi 

Mikäli kiinnostuit hankkeesta, ota yhteyttä

Kristian Koskiketo

045 885 7004

kristian.koskiketo@ymca.fi