Digisti kivaa; nuorten kanssa uusia menetelmiä mielenhyvinvointiin

 

 

 

 

Nuorten toimintakyvyssä on merkittäviä haasteita; elämän perustaidot, mielenterveyden haasteet ja resilienssikyky. Elinympäristömme ja sen odotteet ovat muuttuneet merkittävästi sitten 2000-luvun alkuvaiheiden. Koulun ja työelämän suorituspaineet ovat kasvaneet, nuoren itsensä ja lähipiirin odotukset ovat korkealla nuorten toimintakykyyn ja resilienssin hallintaan nähden.

Hankkeella on kaksi toimintalinjaa:  

Teemapäivät, joiden aikana etsitään ja testataan YMCA:n toimintaympäristöön soveltuvia digitaalisia menetelmiä ja työtapoja, jotka vahvistavat nuorten digitaitoja ja soveltaa digitaalisuutta luontevaksi osaksi omahoitoa ja kykyä selviytyä arjessa.

Työpajat, joissa selvitetään keinoja mielenterveyden haasteista ja sosiaalisesta ahdistuksesta kärsivien nuorten ohjautumisesta matalan kynnyksen palveluiden piiriin.

 

 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat:

Nuoret, jotka ovat syrjäytymisuhan alla tai heillä on sairauden tai muun syyn takia haasteita toimintakyvyssä.

Hyvinvointialueen palveluiden tuottajat ja YMCA:n yhteistyökumppanit. Heidän kanssaan selvitetään, miten nuorta ja hänen lähipiiriään voidaan tukea koti- ja kouluympäristössä.

Hankkeen tulokset

Tuloksena saadaan kokemuksia sekä tietoa keinoista, joilla nuoren resilienssikykyä voi vahvistaa ja miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää turvallisesti nuoren elämäntaitojen ja sosiaalisen kyvykkyyden kehityksessä nuoren ympärillä olevassa palvelu- ja tukiverkostossa.

Hankkeen kesto on 10 kk ja se saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta.

 

 

 

 

Lisätietoja Digisti Kivaa hankkeesta ja sen tapahtumista

Projektipäällikkö Arja Ranta-aho, puh. 044 562 6265, sposti arja.ranta-aho@ymca.fi

YMCA Tampereen kehityspäällikkö Anne Auramo, puh. 040 522 7806, sposti anne.auramo@ymca.fi