Liike -hanke

Vuoden 2021 alussa käynnistyneen Liike-hankkeen toiminnan avulla etsitään, aktivoidaan ja liikutetaan 16–29-vuotiaita liikuntatoiminnan ulkopuolelle jääviä nuoria. Samalla luodaan keinoja, joilla liikunnan avulla myös kokonaisvaltainen hyvinvointi, toiminta ja työkyky lisääntyvät ja elämän laatu paranee.

Lue lisää

Yökoris

Yökoris on toimintamalli, jossa matalan kynnyksen liikunnan avulla pyritään tarjoamaan ensisijaisesti nuorille ja nuorille aikuisille  mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen.

Lue lisää

Digisti kivaa

Luovuuden, vuorovaikutuksen ja teknologian keinoin.

Lue lisää