Liike -hanke

Vuoden 2021 alussa käynnistyneen Liike-hankkeen toiminnan avulla etsitään, aktivoidaan ja liikutetaan 16–29-vuotiaita liikuntatoiminnan ulkopuolelle jääviä nuoria. Samalla luodaan keinoja, joilla liikunnan avulla myös kokonaisvaltainen hyvinvointi, toiminta ja työkyky lisääntyvät ja elämän laatu paranee.

Lue lisää

OSALLISTUMAAN

YMCA Tampere yhdessä yhteiskuntavastuullisten yritysten kanssa auttaa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä perheitä osallistumaan toimintoihin ja elämäntapaan, joiden katsotaan kuuluvan nyky-yhteiskunnan jäsenille.

Lue lisää

Yökoris

Yökoris on toimintamalli, jossa matalan kynnyksen liikunnan avulla pyritään tarjoamaan ensisijaisesti nuorille ja nuorille aikuisille  mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen.

Lue lisää

Virkistystä ja vertaisutta

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt Suomen YMCA:n liitolle avustuksen koronakriisin nuoriin kohdistuneiden vaikutusten lieventämiseen. Hanketta toteutetaan paikallistasolla.

Lue lisää