Liikuntaa kotouttavasti Tampereella

YMCA Tampere toteuttaa yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Kölvi toiminnan kanssa maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattua liikuntaa kotouttavasti Tampereella -hanketta.

Lue lisää hankkeesta täältä

Perheiden mukana

”Perheiden mukana” on Pirkanmaan Marttojen ja YMCA Tampereen yhdessä toteuttama hanke, jonka kohderyhmänä on lapsiperheet, erityisesti haasteellisessa tilanteessa olevat, kuten yksinhuoltajat. Toimintaan halutaan mukaan ennen kaikkea isiä yhdessä lapsiensa kanssa.

Katso lisää täältä

OSALLISTUMAAN

YMCA Tampere yhdessä yhteiskuntavastuullisten yritysten kanssa auttaa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä perheitä osallistumaan toimintoihin ja elämäntapaan, joiden katsotaan kuuluvan nyky-yhteiskunnan jäsenille.

Jatka tästä OSALLISTUMAAN-sivuille

Yökoris

Nuorille suunnattuja liikunnallisia vapaa-ajan aktiviteetteja ammattilaisten ohjauksessa. Hanke alkanut 1.1.2019, joten toiminta ja sivut ovat rakentumassa parhaillaan, tarkempaa infoa tulossa kevään aikana.

Lue lisää hankkeesta täältä