Liikuntaa kotouttavasti

YMCA Tampere toteuttaa yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Kölvi toiminnan kanssa maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattua liikuntaa kotouttavasti Tampereella -hanketta.

Lue lisää

Perheiden mukana

”Perheiden mukana” on Pirkanmaan Marttojen ja YMCA Tampereen yhdessä toteuttama hanke, jonka kohderyhmänä on lapsiperheet, erityisesti haasteellisessa tilanteessa olevat, kuten yksinhuoltajat. Toimintaan halutaan mukaan ennen kaikkea isiä yhdessä lapsiensa kanssa.

Lue lisää

OSALLISTUMAAN

YMCA Tampere yhdessä yhteiskuntavastuullisten yritysten kanssa auttaa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä perheitä osallistumaan toimintoihin ja elämäntapaan, joiden katsotaan kuuluvan nyky-yhteiskunnan jäsenille.

Lue lisää

Yökoris

Yökoris on toimintamalli, jossa matalan kynnyksen liikunnan avulla pyritään tarjoamaan ensisijaisesti nuorille ja nuorille aikuisille  mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen.

Lue lisää