Blogin avaus

Jokaiselle lapselle mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen

Osallistumaan –hankkeessa on tarjottu mahdollisuuksia harrastus- ja leiritoimintaan yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Käytännössä tässä työssä olemme nähneet harrastusten vaikutukset ja mahdollisuudet lasten elämässä, erityisesti niiden perheiden osalta, joilla ei taloudellisista syistä ole mahdollisuutta osallistumiseen.

Tampereen kaupunki on monin tavoin linjannut tärkeäksi lasten ja nuorten mahdollisuuden harrastuksiin. Kaupungin köyhyysohjelmassa yhtenä toimenpide-ehdotuksena on tukea harrastustoimintaa, kouluissa on mahdollista osallistua harrastava iltapäivätoimintaan (HIP), jolloin toiminta tapahtuu lasten lähipiirissä, omalla asuinalueella ja on osallistujille maksutonta. Kaupunki tuottaa myös erilaisia toimintaryhmiä eri puolilla kaupunkia, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua.

 

 

 

Maan hallitus on myös hallitusohjelmassaan tarttunut harrastamisen mahdollisuuksiin. Ohjelma sisältää monia lasten ja nuorten elämään parantavasti vaikuttavia tekijöitä.

Erityisen huomion ansaitsee lasten ja nuorten harrastuksiin kohdennettava harrastepassi, jolla tarjotaan jokaiselle lapselle oikeasti mahdollisuus harrastukseen. Tämän mallin kehittely tulee todella tarpeeseen, jotta kaikki lapset saadaan osallisiksi harrastuksiin. Koululaisten iltapäivien harrastamisen edelleen kehittely on merkittävä suuntaus, jota tulee jatkaa.

Seuroissa ja järjestöissä tehdään paljon vapaaehtoistyötä, mutta laadun ja ammattimaisen ohjauksen varmistamiseksi tarvitaan myös palkattua väkeä toimintaa ohjaamaan. Tästä syntyy aina kustannus ja siitä seuraa harrastuksen maksullisuus. Ilmaista harrastusta ei ole, perheille se voi olla maksutonta, mutta kulut maksaa aina joku taho. Yhteiskunnan tuki ja rakenteet ovat harrastusten tuottajille on äärimmäisen tärkeitä.

 

 

Tuloista riippuvainen harrastepassi/palveluseteli/ harrastusseteli, jonka perhe voisi käyttää kohdennetusti lapsen harrastukseen ja sellaisessa toiminnassa, joka lasta kiinnostaa, tuo tasapuolisuutta lasten toiminnan mahdollisuuksiin.

Harrastus tunnetusti ja tutkitusti tuottaa osallisuutta ja iloa, auttaa liittymään osaksi ryhmää, vahvistaa itsetuntoa ja lapsen vahvuuksia toiminnassa, jonka hän kokee omakseen. Parhaimmassa tapauksessa harrastus ohjaa lasta opinnoissa ja vielä jopa työelämään harrastamisessa saatujen voimaannuttavien kokemusten perusteella.

Rakentava yhteistyö eri toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Tässä yhteistyössä haluamme olla mukana. Harrastustoimintaan panostaminen on ennaltaehkäisevää, joka vähentää tarvetta järeämpiin tukitoimiin sekä on tasapuolista kaikille lapsille ja nuorille perhetaustasta riippumatta.