Liikuntaa kotouttavasti Tampereella -hanke

Lue tästä hankkeen väliraportti:

LiKo Tampere raportti 2017

Tampereen NMKY ry. toteuttaa yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Kölvi toiminnan kanssa maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattua liikuntaa kotouttavasti Tampereella hanketta.

Hankkeen tavoitteina on:

  • luoda toimintamalli liikunta -ja virkistystoiminnan järjestämiseksi vasta maahan tulleille henkilöille siten, että kantaväestö ja turvapaikanhakijat kohtaavat
  • luoda malli, jossa liikuntaa voidaan käyttää työvälineenä tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja sosiaalisten suhteiden kehittymistä yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa
  • tarjota mielekästä tekemistä turvapaikanhakuprosessin ajaksi ja luoda säännöllisesti toteutuva viikko-ohjelma Tampereen vastaanottokeskukseen
  • tutustuttaa turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat suomalaiseen tapaan liikkua ja erilaisiin kunnan ja järjestöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa sekä vahvistaa kulttuurien välistä kohtaamista liikunnan keinoin selkeillä esitteillä
  • yhteistyön lisääminen eri liikuntaa tarjoavien toimijoiden kesken sekä näiden toimijoiden ja kaupungin välillä
  • lisätä suunniteltua ja kohdennettua tiedottamista
  • hyödyntää liikuntaa pedagogisena oppimismenetelmänä erityisesti kielen ja kulttuurin oppimisessa
  • vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta liikuntaharrastusmahdollisuuksien suunnittelussa

Yksi tavoite on rakentaa siltoja kantasuomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten toimijoiden välille ja mahdollistaa näin molemminpuolista oppimista. Tärkeintä on, että jokaiselle löytyy mielekästä tekemistä. Yhteisen tekemisen ja vuoropuhelun kautta kantasuomalais toimijat oppivat tunnistamaan maahanmuuttajataustaisten liikuntaan osallistumisen erityispiirteitä. Kohderyhmän tavoittamisen ja toimintamallien kehittämisen kannalta yhteistyön tekeminen ja sen lisääminen kunnan eri hallinnonalojen, maahanmuuttajayhdistysten sekä muiden maahanmuuttotyötä tekevien kanssa on ensisijaista.

 

Hankekoordinaattori Kristian Ketola

puhelin: 045-885 7004

kristian.ketola(at)ymca.fi