Osallistumaan-hanke

OSALLISTUMAAN –toiminta toteutetaan STEAn tuella 04/2018 alkaen ja se on lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisemistä sekä eriarvoisuuden ja yksinäisyyden tunteen vähentämistä.

OSALLISTUMAAN –toiminta mahdollistaa perheiden osallistumista kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan, hyvinvointipalveluihin sekä itsensä kehittämiseen mm. yhteiskunnallisen osallistumisen kautta.

OSALLISTUMAAN –toiminnassa tärkeää on osallisuuden lisääntyminen, osallistujien voimaantuminen, toiminnan jatkuvuus, positiivinen tunneilmasto ja toiminnan näkyvyys.

OSALLISTUMAAN –toimintaa edistetään mukaan kutsuttujen yritysten ja yhteisöjen yhteiskuntavastuun toteuttamisen kautta. Toiminnan kautta luodaan malli, jolla yhteiskuntavastuun toteutuminen on koordinoitua ja jatkuvaa sekä tarjoaa mahdollisuuden yhä kasvavalle tarvitsijajoukolle.

Yhteistyötahoina ovat kaupungin lapsiperheiden sosiaali- ja perhepalvelut, Tampereen evlut seurakuntien diakoniatyö sekä olemassa olevat verkostot.

Yritysyhteistyössä merkittävä taho on Tampereen Kauppakamari.

Taloudellinen huono-osaisuus ja perheen pienituloisuus voivat olla seurausta monista syistä ja kestoltaan hyvin eriaikaista. Jokainen lapsiperhe ansaitsee mahdollisuuden tulla osalliseksi ja autetuksi kokemallaan tavalla. Koordinoitu malli mahdollistaa tämän ja yhteistyössä lahjoittajien kanssa voidaan tarjota mm. maksuton harrastus lapselle, teatteriliput koko perheelle, liput urheilutapahtumaan tai osallistuminen kiinnostavalle kurssille.

Hankkeessa työskentelevät hankekoordinaattori sekä perhekoordinaattori.

STEAn tuki mahdollistaa sen, että lahjoittajien tuki kohdistuu lyhentämättömänä perheille.

Hankekoordinaattori Anne Auramo puh. 050 3480056, anne.auramo(at)ymca.fi