Menestyksen avaimet

Menestyksen Avaimet on vuonna 2012 käynnistynyt valtakunnallinen, terveyden edistämisen hanke nuorille urheilijoille. Viisivuotisen hankekauden aikana tarkoituksena on kehittää toimintamalli tukemaan ja edistämään urheiluseurojen terveyden edistämistyötä. Menestyksen Avaimet – hankkeen päämääränä on edistää terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia liikuntakasvatuksen piirissä.

Menestyksen Avaimet –hanketta hallinnoi Suomen NMKY:n Liitto ry ja sisällöntuotosta vastaa NMKY:n Urheiluliitto ry. Hankkeen ydintoimijoita ovat Helsingin, Tampereen, Lahden ja Oulun NMKY:t. Jokaisella paikkakunnalla on oma koordinaattorinsa, jolla on alueellinen vastuu toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Menestyksen Avaimet →

Tukea nuoren urheilijan elämänpolkuun:

Menestyksen Avaimet -hankkeen ja Movendos Oy:n yhteistyö

 – valmentajan tukena nuorten hyväksi!