Messin pajatoiminta on tarkoitettu noin 16–22–vuotiaille tamperelaiselle ja ympäristökunnissa asuvalle nuorelle, joka:

– on vailla päivätoimintaa
– tarvitsee taukoa opintoihinsa
– kokee, että mieli on maassa
– on kohdannut kriisin
– on yksinäinen tai koulukiusattu
– on vailla työ- tai opiskelupaikkaa
– on juuttunut koneelle
– jännittää sosiaalisia tilanteita

Tarjolla on ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta. Ryhmä toimii maanantaista torstaihin klo 9-14.

Ohjattuun ryhmätoimintaan kuuluu viikoittain kädentaitoja, liikkumista, keskustelua, kulttuuria, ruuanlaittoa, retkiä ja yhdessä syömistä, yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelua ja aktiivisen kansalaisuuden opettelua.

Ryhmässä harjoitellaan toisten kanssa toimimista, mielipiteen ilmaisua ja muiden kuuntelemista. Tavoitteemme on luoda ryhmään jokaista arvostava ilmapiiri.

Ryhmässä kiinnitetään huomiota mielenterveyttä ylläpitäviin ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeviin asioihin. Siinä työstetään runsaasti itsetuntemukseen, itsenäistymiseen, itsetuntoon, motivaatioon, tavoitteen asetteluun, tunteiden käsittelyyn, ujouteen, ihmissuhteisiin ym. liittyviä tehtäviä ja niiden sisältöä jaetaan yhdessä sen verran, kuin nuori haluaa.

Yksilöohjausta

Yksilöohjauksessa kartoitetaan ja jäsennetään elämäntilannetta, mietitään mikä on hyvin ja minkä haluaisi muuttuvan. Nuorta autetaan suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja opintojaan tai työllistymisen mahdollisuuksia. Ohjaajille voi puhua mistä tahansa mietteistä ja murheista. Toiselle puhuessaan nuori usein löytää motivaationsa ja unelmansa.

Yksilöohjausta saa myös käytännön asioihin. Nuorten kanssa asioidaan esim. Kelassa, sosiaalitoimistossa, työvoimatoimistossa tai lääkärissä, kunnes he oppivat hoitamaan asiansa itsenäisesti. Itsenäistymisen tukea voi saada myös asunnon hankkimiseen ja siihen liittyvien asioiden hoitoon.

Haku

Syksyn ryhmään hakeville seuraavat haastattelupäivät ovat 10.5 ja 7-8.6.2023. Helpoiten haastatteluajan varaaminen onnistuu soittamalla Pirjolle tai Teemulle, mutta myös viestittelyllä onnistuu.

Meille voi hakea ensisijaisesti touko-, kesä- ja elokuussa, mutta vapautuvia paikkoja voi ja kannattaa kysellä muulloinkin.

Tavoitteena:

– ehkäistä syrjäytymistä
– ehkäistä opintojen keskeytymistä
– saada onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä
– harjaannuttaa henkilökohtaisia, sosiaalisia ja opiskelutaitoja
– kasvattaa itsetuntemusta ja -luottamusta
– tukea itsenäistymistä ja elämänhallintaa
– auttaa nuorta kasvamaan aktiiviseksi kansalaiseksi ja elinikäiseksi oppijaksi

Ohjaajat

Heikki Haavisto
yksilöohjaaja
heikki.haavisto(at)ymca.fi
p. 050 3559997

Sanna Kallioinen (Opintovapaalla 1.7.2022-31.5.2023)
yksilöohjaaja
sanna.kallioinen(at)ymca.fi
p. 0400 315 388

Teemu Kylmäluoma
ryhmävalmentaja
teemu.kylmaluoma(at)ymca.fi
p.045 891 9070

Pirjo Paloviita
Yksilöohjaaja 
pirjo.paloviita(at)evl.fi
p. 040 804 8138

Käyntiosoitteemme on Satakunnankatu 31G, 33210 Tampere

Yhteistyössä