Messin pajatoiminta on tarkoitettu noin 16–22–vuotiaille tamperelaiselle ja ympäristökunnissa asuvalle nuorelle, joka:

– on vailla päivätoimintaa
– tarvitsee taukoa opintoihinsa
– kokee, että mieli on maassa
– on kohdannut kriisin
– on yksinäinen tai koulukiusattu
– on vailla työ- tai opiskelupaikkaa
– on juuttunut koneelle
– jännittää sosiaalisia tilanteita

Tarjolla on ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta. Ryhmä toimii maanantaista torstaihin klo 9-14

Ohjattuun ryhmätoimintaan kuuluu viikoittain kädentaitoja, liikkumista, keskustelua, kulttuuria, ruuanlaittoa ja yhdessä syömistä, yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelua ja aktiivisen kansalaisuuden opettelua.

Ryhmässä harjoitellaan toisten samanhenkisten kanssa toimimista, mielipiteen ilmaisua ja muiden kuuntelemista. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, ettei ketään kiusata tai syrjitä. Jokaista arvostetaan omana itsenään.

Ryhmässä kiinnitetään huomiota mielenterveyttä ylläpitäviin ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeviin asioihin. Siinä työstetään runsaasti itsetuntemukseen, itsenäistymiseen, itsetuntoon, motivaatioon, tavoitteen asetteluun, tunteiden käsittelyyn, ujouteen, ravitsemukseen, uneen, ihmissuhteisiin ym. liittyviä tehtäviä ja niiden sisältöä jaetaan yhdessä sen verran, kuin nuori haluaa.

Yksilöohjausta

Yksilöohjauksessa kartoitetaan ja jäsennetään elämäntilannetta, mietitään mikä on hyvin ja minkä haluaisi muuttuvan. Nuorta autetaan suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja opintojaan tai työllistymisen mahdollisuuksia. Ohjaajille voi puhua mistä tahansa murheistaan. Yhdessä pohditaan ratkaisuja solmukohtiin ja uudenlaista suhtautumistapaa asioihin. Toiselle puhuessaan nuori usein löytää motivaationsa ja unelmansa.

Yksilöohjausta saa myös käytännön asioihin. Nuorten kanssa asioidaan esim. Kelassa, sosiaalitoimistossa, työvoimatoimistossa tai lääkärissä, kunnes he oppivat hoitamaan asiansa itsenäisesti. Itsenäistymisen tukea voi saada myös asunnon hankkimiseen ja siihen liittyvien asioiden hoitoon.

Haku

Messinpajalle voi hakea ensisijaisesti toukokuussa ja elokuussa, mutta vapautuvia paikkoja voi kysyä muulloinkin Sanna Kallioiselta, sanna.kallioinen(at)ymca.fi p.0400- 315 388  ja Laura Suomelalta, laura.suomela(at)evl.fi p.050-3083276.

Tavoitteena:

– ehkäistä syrjäytymistä
– ehkäistä opintojen keskeytymistä
– saada onnistumisen kokemuksia
– harjaannuttaa henkilökohtaisia, sosiaalisia ja opiskelutaitoja
– kasvattaa itsetuntemusta ja -luottamusta
– tukea itsenäistymistä ja elämänhallintaa
– auttaa nuorta kasvamaan aktiiviseksi kansalaiseksi ja elinikäiseksi oppijaksi

 

Ohjaajat
Sanna Kallioinen
yksilöohjaaja
sanna.kallioinen(at)ymca.fi
p. 0400 315 388

Teemu Kylmäluoma
ryhmävalmentaja
teemu.kylmaluoma(at)ymca.fi
p.045 891 9070

Laura Suomela
Yksilöohjaaja 
laura.suomela(at)evl.fi
p. 050 308 3276

Yhteistyössä