Messin pajan toiminta on tarkoitettu tamperelaiselle ja ympäristökunnissa asuvalle nuorelle, joka:

– on vailla päivätoimintaa– tarvitsee taukoa opintoihinsa– kokee, että mieli on maassa– on kohdannut kriisin– on yksinäinen tai koulukiusattu– on vailla työ- tai opiskelupaikkaa– haluaa kerryttää voimavaroja– kaipaa vertaistukea– jännittää ja pelkää sosiaalisia tilanteita
– on juuttunut koneelle

MESSIN PAJA on tarkoitettu noin 16-22 vuotiaille nuorille. Toimintaa järjestetään ma-to klo 9-14. Messin pajan ryhmä työskentelee koko vuoden ajan melko muuttumattomana ryhmänä.

Tarpeen mukaan pystymme mahdollistamaan pienryhmätoimintaa (Vertaispaja) myös niille nuorille, joille pajajakso on vielä sillä hetkellä liian intensiivinen. Messin pajalla voi käydä myös opintojen ohessa. Toimintaa räätälöidään ryhmästä syntyvän tarpeen mukaan. Myös ikähaarukka on joustavampi. 

Ryhmän tavoitteena on olla nuorille ja nuorille aikuisille turvallinen ja luottamuksellinen vertaisuuteen perustuva ympäristö. Ryhmässä he voivat kasvattaa omia voimavarojaan, löytää vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan, saada arkeensa rytmiä, kokea yhteisöllisyyttä sekä löytää suuntaa omalle elämänpolulleen esim. opintojen suhteen. Ohjelmaan kuuluu viikoittain kädentaitoja, liikkumista, keskustelua, kulttuuria, ruuanlaittoa, retkiä ja yhdessä syömistä, ihmisyyden sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelua ja aktiivisen kansalaisuuden opettelua.

Ryhmässä harjoitellaan toisten kanssa toimimista, mielipiteen ilmaisua ja muiden kuuntelemista. Ryhmässä kiinnitetään huomiota mielenterveyttä ylläpitäviin ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeviin asioihin. Siinä työstetään runsaasti itsetuntemukseen, itsenäistymiseen, itsetuntoon, motivaatioon, tavoitteen asetteluun, tunteiden käsittelyyn, ujouteen, ihmissuhteisiin ym. liittyviä tehtäviä ja niiden sisältöä jaetaan yhdessä sen verran, kuin nuori haluaa.

Yksilöohjausta

Yksilöohjauksessa kartoitetaan ja jäsennetään elämäntilannetta, mietitään mikä on hyvin ja minkä haluaisi muuttuvan. Nuorta autetaan suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja opintojaan tai työllistymisen mahdollisuuksia. Ohjaajille voi puhua mistä tahansa mietteistä ja murheista.

Yksilöohjaaja toimii nuoren rinnalla kulkijana, ja voi auttaa myös käytännön asioissa. Nuorten kanssa voidaan asioida esim. Kelassa, sosiaalitoimistossa, työvoimatoimistossa tai lääkärissä. Ohjaajan on myös mahdollista lähteä hakemaan ja saattamaan nuorta, esimerkiksi mukaan pajatoimintaan. Itsenäistymisen tukea voi saada myös esimerkiksi asunnon hakemiseen tai opintoihin hakeutumiseen. Ohjaaja on nuorelle rinnalla kulkija, joka tukee nuorta niin kauan, kunnes tämä kykenee tekemään asioita itsenäisesti.

Rinnalla kulkevaa yksilöohjausta on tarjolla myös pajatoiminnan ulkopuolisille nuorille. Yksilöohjauksen tavoitteet ja kesto räätälöidään jokaisen kohdalla erikseen.

Tavoitteet:

– ehkäistä syrjäytymistä– ehkäistä opintojen keskeytymistä– saada onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä– harjaannuttaa henkilökohtaisia, sosiaalisia ja opiskelutaitoja– kasvattaa itsetuntemusta ja -luottamusta– tukea itsenäistymistä ja elämänhallintaa– auttaa nuorta kasvamaan aktiiviseksi kansalaiseksi ja elinikäiseksi oppijaksi

Haku

Pajan syksyn paikkojen haastattelupäivät ovat ma-ti 10-11.6.2024 sekä ke-to 21-22.8.2024. 

Haastatteluajan Messin pajalle voit varata helpoiten soittamalla ohjaajille, mutta myös viestillä onnistuu. Kaikki Pajojen ohjaajat vastaavat mielellään kysymyksiin koko pajakokonaisuudesta.

 

Ohjaajat

Sanna Kallioinen
yksilöohjaaja
sanna.kallioinen(at)ymca.fi
p. 0400 315 388

Teemu Kylmäluoma
ryhmävalmentaja
teemu.kylmaluoma(at)ymca.fi
p.045 891 9070

 

 

T

Venla Niemissalo
Ryhmä- ja yksilöohjaaja (Vertaispaja) 
venla.niemissalo@ymca.fi
p. 050 472 5524

Pirjo Paloviita
Yksilöohjaaja 
pirjo.paloviita(at)evl.fi
p. 040 804 8138

 

Käyntiosoitteemme on sisäpihalla Satakunnankatu 31G, 33210 Tampere

Yhteistyössä