NMKY on kansainvälinen kristillisekumeeninen liike, joka sai alkunsa Englannissa vuonna 1844. NMKY on nykyisin maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike, yhdistyksiä on 119 maassa ja toimintaa 135 maassa. NMKY:n parissa toimii maailmanlaajuisesti noin 58 miljoonaa ihmistä.  Toiminta perustuu ns. ”kolmio-periaatteelle”, jossa fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvu ovat kaikki yhtä tärkeitä tasapainoisen ihmisen kehitykselle. Nuoria, alle 30 vuotiaita liikkeessä on n. 80% ja naisjäseniä on noin puolet.

Suomen NMKY koostuu kahdesta kansallisesta liitosta sekä paikallisyhdistyksistä. Liittotasolla nuorisojärjestönä toimii Suomen NMKY:n Liitto ry ja liikuntajärjestönä Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry. Liitoilla on jäseninä yhteensä 71 paikallisyhdistystä ympäri maata.