YMCA Tampereen palvelutuotanto

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on sosiaalihuollon, lastensuojelun ja jälkihuollon perusteella järjestettävä avohuollon määräaikainen tukitoimi, josta päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tarkoitetaan pääsääntöisesti vähintään kouluikäisen lapsen ja hänen perheensä kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista tukityötä.

Tarkemmin täältä

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

YMCA Tampere painottaa iltapäiväkerhossa monipuolisen toiminnan järjestämiseen.

Toiminnassamme meille on tärkeää aito yhdessäolo lasten kanssa sekä luoda lapselle mielekäs ja turvallinen ympäristö missä viettää aikaa.

Tarkemmin täältä

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

YMCA Tampereen tarjoamat palvelut:

  • OSALLISUUTTA VAHVISTAVA KUNTOUTTAVA TYÖTOMINTA
  • SOSIAALINEN KUNTOUTUS

Työtoiminnan kesto ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Tarkemmin täältä