Rinnalla kulkija – toiminnat on tarkoitettu nuorille ja nuorille aikuisille, jotka

  • kokevat ahdistusta ja pelkoa sosiaalisia tilanteita kohtaan
  • kokevat olonsa yksinäisiksi
  • ovat tulleet kiusatuiksi
  • kaipaavat arkeensa rytmiä ja oman elämänsuunnan selkiytymistä
  • kokevat tarvitsevansa tukea omien voimavarojensa kasvattamiseen sekä vahvuuksien kartoittamiseen
  • ovat sairaslomalla, työttöminä tai vailla opiskelupaikkaa

Toiminta koostuu kahdesta eri osa-alueesta

Hakija-saattaja-toiminta

Hakija-saattaja-toiminnassa tuetaan nuoria ja nuoria aikuisia yksilöllisesti, kunkin tarpeen mukaisesti. Pelkotilat ja jännitteet esim. vieraita paikkoja ja tilanteita, sekä muita ihmisiä kohtaan saattavat olla lamaannuttavia. Tällöin tärkeät, arjen jaksamista ja  hyvinvointia tukevat tapaamiset (te-palvelut, lääkärikäynnit, kouluun tutustumiskäynnit tms.) voivat jäädä välistä. Toisinaan ihminen tarvitsee hieman tsemppiä ja toisen ihmisen tukea haastavissa tilanteissa tai jonkun, jolla on aikaa kuunnella ja keskustella. Joskus taas hankaluutta voi tuottaa kela-paperit, opintoihin hakeutuminen tai asunnon näyttöön meneminen. Muun muassa tällaisia tilanteita varten on tarjolla hakija-saattaja-toiminta, jossa työntekijä voi lähteä nuoren tueksi ja olla muutenkin apuna.

Vertais- ja pienryhmätoiminta

Vertais- ja pienryhmätoiminnan tavoitteena on tarjota nuorille ja nuorille aikuisille turvallinen ja luottamuksellinen vertaisuuteen perustuva ryhmä. Ryhmässä he voivat kasvattaa omia voimavarojaan, löytää vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan, saada arkeensa rytmiä, kokea yhteisöllisyyttä sekä löytää suuntaa omalle elämänpolulleen esim. opintojen suhteen. Ryhmien kesto mitoitetaan ja sisältö mietitään aina tarpeen mukaan.

Rinnalla kulkija – toiminnassa, vertais/pienryhmänä, on pidempikestoinen Messin vertaispaja. Vertaispaja kokoontuu joka maanantai ja tiistai klo 10:00 – 14:00. Kerrallaan ryhmäläisiä voi olla 8 ja kun paikkoja vapautuu, ilmoitetaan asiasta välittömästi yhteistyökumppaneille.

Vertaispaja pitää sisällään yksilö- ja ryhmätehtäviä, vapaata olemista, liikuntaa (kuntosali ja höntsyt), läsnäolo- ja rentoutusharjoituksia sekä retkiä/vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin. Ryhmätoiminnan lisäksi on mahdollista saada yksilövalmennusta/ohjausta, joka toteutetaan vertaispajapäivien aikana. Yksilöllistä tukea on mahdollista saada myös ryhmäpäivien ulkopuolella (keskiviikosta perjantaihin).

Venla Niemissalo

RYHMÄ- JA YKSILÖVALMENTAJA (VERTAISPAJA)