LÄÄKINTÄOHJEISTUS

Lääkintäohjeistus tulee lähettää leirin lääkintävastaavalle sähköpostitse ennen leirin alkua.

LÄÄKEOHJEISTUS

Jos leiriläisellä on mukana lääkeaineita, on niiden mukana oltava käyttö- ja annosteluohjeistus sekä leiriläisen nimi.

Jos leiriläisellä on säännöllinen lääkitys, niin lääkkeet tulee olla annosteltuina dosettiin valmiiksi ja dosetissa tulee lukea leiriläisen nimi + kirjallinen ohjeistus sekä puhelinnumero, josta ohjaajat saavat huoltajan kiinni leirin aikana tarvittaessa.

Lääkkeet säilytetään leirikeskuksen keittiössä lääkkeille varatussa paikassa ellei huoltaja ole toisin kirjallisesti ohjeistanut. Ohjaajilla ei ole lääkintäkoulutusta eikä lääkehoitolupaa. Vastuu leiriläisen lääkityksestä leirin aikana on huoltajalla. Olethan tarvittaessa yhteydessä ja varmistat, että lapsesi on varmasti turvallista osallistua leirille.

OHJEISTUKSESTA ON HYVÄ OLLA:

  • Leiriläisen nimi ja leiri, jolle osallistuu
  • Huoltajan nimi ja puhelinnumero (josta tavoittaa myös leirin aikana)
  • Lääkkeen nimi ja sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään
  • Annostus ja lääkkeen antotapa
  • Lääkkeen säilytyspaikka (esim. jääkaapissa)
  • Muut mahdolliset toimenpiteet (esim. verensokerin mittaaminen)
  • Seurataan seuraavia oireita
  • Huoltajiin ollaan yhteydessä seuraavissa tilanteissa
  • Ambulanssi kutsutaan seuraavissa tilanteissa

Kaikkiin lääkkeisiin tulee kirjoittaa tai niistä tulee käydä ilmi leiriläisen nimi!

LÄÄKINTÄVASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT
etunimi.sukunimi@ymca.fi

KESÄLEIRI 1 (3.-6.6)          Heidi Kotila   050 345 0600

KESÄLEIRI 2 (6.-8.6)          Anne Auramo 040 522 7806

KESÄLEIRI 3 (11.-13.6)       Venla Niemissalo  050 472 5524

KESÄLEIRI 4 (28.-30.6)     Inka Pakkanen 050 467 6066

SEIKKAILULEIRI (8.-11.6) Heidi Kotila   050 345 0600

NUORISOLEIRI (13.-16.6)  Sakari Halonen  050 3559997

SPORTTILEIRI (16.-20.6)  Venla Niemissalo  050 472 5524

PELILEIRI (25.-28.6)          Heidi Kotila   050 345 0600