Mikä tää hanke on?

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt Suomen YMCA:n liitolle avustuksen koronakriisin nuoriin kohdistuneiden vaikutusten lieventämiseen. Rahoituksella toteutetaan aikavälillä 1.8.2021–31.12.2022 Virkistymistä ja vertaisuutta -hanke. Hanketta koordinoi ja hallinnoin Suomen YMCA:n liitto ja sitä toteutetaan Helsingin NMKY:n ja Turun, Tampereen ja Vantaan YMCA:n paikallisyhdistysten osahankkeissa.

 

 

Hankkeen toiminta suunnataan yläkouluikäisille nuorille ja heidän lähiaikuisille. Riskitekijöinä hankkeen kohderyhmän nuorilla voi olla oma tai perheen jäsenen mielenterveys- ja/ tai päihdeongelma, yksinäisyys tai muut sosiaaliset tai taloudelliset haasteet. Lähiaikuinen on yli 18-vuotias henkilö, jolla on merkitystä kohderyhmän kuuluvan nuoren hyvinvointiin.

 

 

Hankkeessa lisätään nuorten ja heidän lähiaikuistensa mahdollisuuksia vertaisuuden kokemiseen vertaisryhmissä sekä leiritoiminnassa. Paikallisyhdistysten osahankkeissa on kohderyhmään, toimintatapoihin ja yhteistyökumppaneihin liittyviä paikkakuntakohtaisia painotuksia. Kaikilla osahankkeiden toimijoilla on pitkä kokemus ja laaja osaaminen nuorten parissa tehtävästä hyvinvoinnin lisäämisestä.

 

 

 

Kohderyhmään kuuluvat nuoret ohjautuvat mukaan toimintaan mm. yläkouluilla toimivien kouluvalmentajien, kuraattorien tai nuorisotyöntekijöiden kautta, Tampereen kaupungin lapsi ja perhepalveluiden sosiaalityön sekä useiden sosiaalialan 3. sektorin toimijoiden ohjauksella. Myös nuori tai lähiaikuinen voi ottaa suoraan yhteyttä hankkeen koordinaattoriin.